Nawigacja
Strona Glowna
O Oddziale
Spotkania i wyjazdy
Biuletyn
Galeria
Relacje
Polecane strony
Kontakt
RODO
Losowa Fotka


Kermesz i okolice. Jak co roku w Olchowcu.
Przyjaciele

Serednie Ma?e

Wlk. Fatra ( wrzesie? 2003)
Pocz?tkowo rozlokowani byli?my w Liptowskich Revucach w b.dobrych warunkach za zupe?nie niewielkie pieni?dze. By?o nas pi?cioro, dojechali?my dwoma samochodami przez przej?cie graniczne w Korbielowie By? to mój pierwszy pobyt w Wlk.Fatrze, tym bardziej uroczy, ?e przez ca?y czas towarzyszy?a nam pi?kna s?oneczna pogoda. W powietrzu czu?o si? ju? jesie?, poranki by?y mro?ne i zaszronione, buki czerwienia?y. Z uwagi na krótszy ju? dzie? planowali?my spokojne wycieczki 7-8 godzinne.

Wlk.Fatra rozci?ga si? na pó?noc od Prze??czy Harmanieckiej (890m) w kierunku doliny Wagu. Od zachodu ograniczona jest Kotlin? Turcza?sk?, za? od wschodu dolin? Revuczy, która oddziela to pasmo od Ni?nych Tatr. Centralna cz??? zajmuje masyw granitowy, otoczony przez wapienno-dolomitowe pokrywy p?aszczowinowe. G?ówny grzbiet rozwini?ty jest tylko w cz??ci p?d., gdzie osi?ga najwi?ksz? wysoko?? w szczycie Ostredok (1591). Dalej ku pó?nocy po?udnikowo zorientowana dolina dop?ywu Wagu – Lubochnianki wyodr?bnia dwa odr?bne grzbiety, z których wy?szy jest wschodni z kulminacj? Rakytova (1578m), podczas gdy rami? zachodnie dochodzi w K?aku do 1394 m. Grzbiety Wielkiej Fatry tworz? ?agodne kopu?y pokryte halami. Mnie kojarz? si? one z bieszczadzkimi po?oninami – ten sam ogrom traw czesanych wiatrem.

W obr?bie wapieni wyst?puj? równie? ostre formy skalne, pi?kne doliny i jaskinie. Zbocza porastaj? przewa?nie lasy jod?owo-bukowe, natomiast pi?tro ?wierkowe uleg?o redukcji wskutek rozwoju intensywnej gospodarki pastewnej. Za graniczn? prze??cz z i?nymi Tatrami przyjmuje si? Prze??cz Donovaly (988m), gdzie istnieje o?rodek rekreacji i sportów zimowych – takie mniejsze Zakopane. Nasze wycieczki ukoronowane zosta?y wej?ciem na: Plosk?(1532), Cierny Kame?(1480), Ky?l(1340), Rakytov(1578), Kon?it?(1248), Zwole?(1402), Kri?n?(1574), Ostredok(1591). W mi?dzyczasie zwiedzili?my Bansk? Bystric? i Bansk? Stiavnic?, miejscowo?ci przepi?kne. Szczególnie B.Stiavnica robi ogromne wra?enie pi?knem starej zabudowy i niezwykle malowniczym otoczeniem. W roku 1993 wpisano j? na list? ?wiatowego dziedzictwa kultury UNESCO.

Pod koniec pobytu na S?owacji przenie?li?my si? do Blatnicy – pi?knej miejscowo?ci po?o?onej w dolinie potoku Turlec. Le?y ona u wylotu dolin: Gaderskiej i Blatnickiej i z nich to podeszli?my na szczyty o nazwach Tlista(1378) i Ostra(1256). Obejrzeli?my te? ruiny Blatnickiego Zamku, oraz sam? miejscowo?? z zabytkow? zabudow?, murowanymi bramami i dworem zamienionym w muzeum po?wi?cone prekursorowi s?owackiej fotografiki – Karolowi Plicce.

Janusz P.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wy¶lemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mog± dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.