Nawigacja
Strona Glowna
O Oddziale
Spotkania i wyjazdy
Biuletyn
Galeria
Relacje
Polecane strony
Kontakt
RODO
Losowa Fotka
31
31
Bieszczady Wschodnie 2008
Przyjaciele

Serednie Ma?e

Po?egnanie Bugu???
Kiedy trzy lata temu zacz??am swoj? przygod? z Bugiem nie przypuszcza?am, ?e tak mnie to poch?onie. Swoim entuzjazmem zarazi?am kilka osób, które towarzyszy?y mi w czasie tych w?drówek.

Mieszkali?my w nadbu?a?skich wioskach, traktuj?c je jako nasze miejsca wypadowe. I z nich ka?dego dnia wyruszali?my rowerami na w?drówk? wzd?u? Bugu. W czasie tych w?drówek podziwiali?my nadbu?a?sk? przyrod?. Bug, jako jedna z niewielu rzek tej wielko?ci w Europie Zachodniej, pozosta? dziki. Rzeka zachowa?a swój naturalny charakter – kr?ty bieg z licznymi zakolami, starorzeczami i naturaln?, bogat? ro?linno?ci?.

Na d?ugo pozostan? w mojej pami?ci kwitn?ce nadbu?a?skie ??ki, wysokie skarpy, z których mo?na popatrze? na p?yn?cy w dole Bug czy przypa?acowe parki (niestety cz?sto zaniedbane, ale za to z pi?knym starodrzewem) pami?taj?ce nasz? odleg?? histori?.
W czasie tych w?drówek spotykali?my si? równie? ze ?ladami dramatycznej przesz?o?ci, tej zamierzch?ej jak i tej niedawnej. To nasze odkrywanie ?ladów historii mia?o du?o wspólnego z w?drówk? po Beskidzie Niskim, czy Bieszczadach. Tutaj nad Bugiem te? widzieli?my sypi?ce si? cerkwie, czy stare, cz?sto zaro?ni?te i zdewastowane, cmentarze prawos?awne i grekokatolickie A teraz troch? statystyki. Przejechali?my oko?o 1500 km. W swojej w?drówce zobaczyli?my wa?ne dla polskiej historii i kultury miejsca. I tak byli?my w Drohiczynie, w prawos?awnych klasztorach na Grabarce i w Jab?ecznej, zwiedzili?my okolice Mielnika, Niemirowa, Janowa Podlaskiego, Kodnia, W?odawy, Dubienki, Horod?a, Hrubieszowa i Che?ma.

W Hrubieszowie, mie?cie nad Huczw?, byli?my dwukrotnie. W tym roku jeszcze raz podziwiali?my jego zabytki sakralne i architektur?. Ale zobaczyli?my równie? w niedalekim Gródku, na wysokim zachodnim brzegu Bugu, ?lady ?redniowiecznego grodziska. Dotarli?my równie? do miejsca, gdzie Huczwa wpada do Bugu. Warto by?o! Na po?udnie od Hrubieszowa, w okolicy Czumowa, rozpoczyna si? jeden z najpi?kniejszych odcinków Bugu. Zauroczy? on moich Kolegów, uczestników tegorocznej wyprawy rowerowej. I mimo, ?e w Go??biu po?egnali?my si? z Bugiem, który tutaj „ucieka” na Ukrain?, postanowili?my jeszcze raz w przysz?ym roku wróci? nad Bug.

Ewa Kuziemska

Czerwiec 2006

PS.

Wszystkim, którzy planuj? w?drówk? dolin? Bugu polecam:

- przewodnik Grzegorza R?kowskiego „Polska egzotyczna”
- mapy topograficzne Polski, wydanie turystyczne 1:100 000
Komentarze
Jano dnia lipca 29 2006 01:13:04
Ja, uczestnik tego wyjazdu bardzo przepraszam nasz? kierowniczk? Ew?, za to, ?e swoj? niefrasobliwo?ci? spowodowa?em jej kontuzj?. Przeze mnie nie obejrza?a najpi?kniejszych miejsc zaplanowanych na ten rok. W zwi?zku z tym mniemam, ?e powinna zabra? tam mnie w roku przysz?ym. Obiecuj?, ?e b?d? ostro?ny.smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wy¶lemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mog± dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.